Uudised

Snapmarker A250 CNC koolitus õpetajatele ja huviringide juhendajatele 29. august

28. augustil toimus Kiviõli I Keskkoolis Snapmarker A250 CNC mooduli kasutamise koolitus


28. augustil kogunesid Kiviõli I Keskkooli mitme kooli õpetajad, et saada teadmisi, kuidas kasutada Fusion360 tarkvara ning praktilise koolituse käigus valmis CNC tehnoloogiat kasutades toode või ese. Õpiti freespingi seadistamise algtõdesid ning uuriti, milliseid õppeaineid saaks koolis kogu protsessis lõimida. 
Suur tänu Merkuur OÜ esindajatele Lauri Soosaarele ja Taavi Källole väga praktilise ja inforikka koolituse läbiviimise eest! 

Koolituse läbiviimist toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

28. augustil kogunesid Kiviõli I Keskkooli mitme kooli õpetajad, et saada teadmisi, kuidas kasutada Fusion360 tarkvara ning praktilise koolituse käigus valmis CNC tehnoloogiat kasutades toode või ese. Õpiti freespingi seadistamise algtõdesid ning uuriti, milliseid õppeaineid saaks koolis kogu protsessis lõimida. 
Suur tänu Merkuur OÜ esindajatele Lauri Soosaarele ja Taavi Källole väga praktilise ja inforikka koolituse läbiviimise eest! 

Koolituse läbiviimist toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.