Meie koolist

Majandus


Kõrgete energiahindade tõttu ei paku praegu Kiviõli I Keskkool õhtusel ajal ujula kasutamise võimalust vallakodanikele. 
Hetkel saavad ujuda ainult valla koolide ja lasteaia lapsed ja seda koolipäeva ajal. 

 

Kõrgete energiahindade tõttu ei paku praegu Kiviõli I Keskkool õhtusel ajal ujula kasutamise võimalust vallakodanikele. 
Hetkel saavad ujuda ainult valla koolide ja lasteaia lapsed ja seda koolipäeva ajal.