Meie koolist

Kiviõli I Keskkooli robootika


Robootika koordinaator:  Kristiine Meister kristiine.meister@k1k.ee

VAHENDID

I kooliastmes kasutame LEGO Education WeDo 2.0 baaskomplekte (10tk).

Komplekt sobib väga hästi lapsele vanuses 6-9 aastat. Arendab käe ja silma koordinatsiooni, loogilis-matemaatilist oskust, loovust, juhendi jälgimise oskust, süsteemsust.

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Põhikomplekt ja lisakomplekt. (20tk)

Vernieri andmekogujad ja sensorid

ROBOOTIKA JA PROGRAMMEERIMISE LÕIMING ÕPPETEGEVUSSE

Anemomeeter, käsi-dünamomeeter, avastusrada ja õppeainete lõiming 7. klass loodusõpetus

DIGIAINEKAVAD

2018/2019 õppeaastast rakendus meie koolis 1.-3. klasside digiainekava, mis on lõiming informaatikast, programmeerimisest, robootikast ja I kooliastme õppeainetest.

KOKKUVÕTTED JA ARTIKLID

Anemomeeter näppu ja tuhamäele tuult püüdma!

Robootika ja programmeerimine aitavad õppeprotsessi mõtestada.

Robootika koordinaator:  Kristiine Meister kristiine.meister@k1k.ee

VAHENDID

I kooliastmes kasutame LEGO Education WeDo 2.0 baaskomplekte (10tk).

Komplekt sobib väga hästi lapsele vanuses 6-9 aastat. Arendab käe ja silma koordinatsiooni, loogilis-matemaatilist oskust, loovust, juhendi jälgimise oskust, süsteemsust.

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Põhikomplekt ja lisakomplekt. (20tk)

Vernieri andmekogujad ja sensorid