Õppetöö

Gümnaasium


Kiviõli I Keskkooli gümnaasiumi õppekava koos hindamise kirjeldusega saab lugeda SIIT.

Kiviõli I Keskkooli mentorsüsteemi kirjeldust saab lugeda SIIT.

 

2022/2023 ÕA õppenädalate jaotuse leiab SIIT!

 

10. JA 11. KLASS

TUNDIDE ARV NÄDALAS  KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMINE
1. tund nädalas 1. kursus > 35. õppenädal
2. tundi nädalas 1. kursus > 17. õppenädal
2. kursus > 25. õppenädal
3. tundi nädalas 1. kursus > 11. õppenädal
2. kursus > 23. õppenädal
3. kursus > 35. õppenädal
4. tundi nädalas 1. kursus > 8. õppenädal
2. kursus > 17. õppenädal
3. kursus > 26. õppenädal
4. kursus > 35. õppenädal
5. tundi nädalas 1. kursus > 7. õppenädal
2. kursus > 14. õppenädal
3. kursus > 21. õppenädal
4. kursus > 28. õppenädal
5. kursus > 35. õppenädal

 

12. KLASS
KOOLIASTMEHINNETE VÄLJAPANEMINE 18.04.2023!

TUNDIDE ARV NÄDALAS KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMINE
1. tund nädalas 1. kursus > 29. õppenädal
2. tundi nädalas 1. kursus > 15. õppenädal
2. kursus > 29. õppenädal
3. - 5. tundi nädalas Õpetaja teeb ise jaotuse!

 

Gümnaasiumi kohustuslike ja valikkursuste ainekavad

KOHUSTUSLIKUD KURSUSED VALIKKURSUSED
ainekavade kaust ainekavade kaust

 

Kiviõli I Keskkooli gümnaasiumi õppekava koos hindamise kirjeldusega saab lugeda SIIT.

Kiviõli I Keskkooli mentorsüsteemi kirjeldust saab lugeda SIIT.

 

2022/2023 ÕA õppenädalate jaotuse leiab SIIT!

 

10. JA 11. KLASS

 

12. KLASS
KOOLIASTMEHINNETE VÄLJAPANEMINE 18.04.2023!

TUNDIDE ARV NÄDALAS KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMINE
1. tund nädalas 1. kursus > 29. õppenädal
2. tundi nädalas 1. kursus > 15. õppenädal
2. kursus > 29. õppenädal
3. - 5. tundi nädalas Õpetaja teeb ise jaotuse!

 

Gümnaasiumi kohustuslike ja valikkursuste ainekavad

KOHUSTUSLIKUD KURSUSED VALIKKURSUSED
ainekavade kaust ainekavade kaust

 

TUNDIDE ARV NÄDALAS  KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMINE
1. tund nädalas 1. kursus > 35. õppenädal
2. tundi nädalas 1. kursus > 17. õppenädal
2. kursus > 25. õppenädal
3. tundi nädalas 1. kursus > 11. õppenädal
2. kursus > 23. õppenädal
3. kursus > 35. õppenädal
4. tundi nädalas 1. kursus > 8. õppenädal
2. kursus > 17. õppenädal
3. kursus > 26. õppenädal
4. kursus > 35. õppenädal
5. tundi nädalas 1. kursus > 7. õppenädal
2. kursus > 14. õppenädal
3. kursus > 21. õppenädal
4. kursus > 28. õppenädal
5. kursus > 35. õppenädal