Õppetöö

Gümnaasium

Kiviõli I Keskkooli gümnaasiumi õppekava koos hindamise kirjeldusega saab lugeda SIIN.

Kiviõli I Keskkooli mentorsüsteemi kirjeldust saab lugeda SIIN.

2023/2024. õa õppenädalate jaotuse leiab SIIN


Gümnaasiumi kohustuslike ja valikkursuste ainekavad

 

KOHUSTUSLIKUD KURSUSED VALIKKURSUSED
ainekavade kaust ainekavade kaust

2023/2024. õa koondhindamine gümnaasiumis

10. ja 11. klassi koondhindamine

TUNDIDE ARV NÄDALAS  KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMINE
1 tund nädalas 1. kursus > 35. õppenädal
2 tundi nädalas 1. kursus > 17. õppenädal
2. kursus > 25. õppenädal
3 tundi nädalas 1. kursus > 11. õppenädal
2. kursus > 23. õppenädal
3. kursus > 35. õppenädal
4 tundi nädalas 1. kursus > 8. õppenädal
2. kursus > 17. õppenädal
3. kursus > 26. õppenädal
4. kursus > 35. õppenädal
5 tundi nädalas 1. kursus > 7. õppenädal
2. kursus > 14. õppenädal
3. kursus > 21. õppenädal
4. kursus > 28. õppenädal
5. kursus > 35. õppenädal

12. klassi koondhindamine

KOOLIASTMEHINNETE VÄLJAPANEMINE

Riigieksamiainetes teeb õpetaja kursuste jaotuse ise, sest kooliastmehinne pannakse välja enne riigieksamit.

Ülejäänud õppeainetes toimub koondhindamine sarnaselt 10.-11. klassile.

Eesti keel 17.04.2024

Eesti keel teise keelena 18.04.2024

Inglise keel 26.04.2024

Matemaatika  20.05.2024

Ülejäänud õppeained 3.06.2024

RIIGIEKSAMID 2024

KOOLIEKSAM 2024 toimub 14.juunil 2024

Koolieksami eristuskiri

2023/2024. õa koondhindamine gümnaasiumis

10. ja 11. klassi koondhindamine

TUNDIDE ARV NÄDALAS  KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMINE
1 tund nädalas 1. kursus > 35. õppenädal
2 tundi nädalas 1. kursus > 17. õppenädal
2. kursus > 25. õppenädal
3 tundi nädalas 1. kursus > 11. õppenädal
2. kursus > 23. õppenädal
3. kursus > 35. õppenädal
4 tundi nädalas 1. kursus > 8. õppenädal
2. kursus > 17. õppenädal
3. kursus > 26. õppenädal
4. kursus > 35. õppenädal
5 tundi nädalas 1. kursus > 7. õppenädal
2. kursus > 14. õppenädal
3. kursus > 21. õppenädal
4. kursus > 28. õppenädal
5. kursus > 35. õppenädal

12. klassi koondhindamine

KOOLIASTMEHINNETE VÄLJAPANEMINE

Riigieksamiainetes teeb õpetaja kursuste jaotuse ise, sest kooliastmehinne pannakse välja enne riigieksamit.

Ülejäänud õppeainetes toimub koondhindamine sarnaselt 10.-11. klassile.

Eesti keel 17.04.2024

Eesti keel teise keelena 18.04.2024

Inglise keel 26.04.2024

Matemaatika  20.05.2024

Ülejäänud õppeained 3.06.2024

RIIGIEKSAMID 2024

KOOLIEKSAM 2024 toimub 14.juunil 2024

Koolieksami eristuskiri

Gümnaasiumi kohustuslike ja valikkursuste ainekavad

 

KOHUSTUSLIKUD KURSUSED VALIKKURSUSED
ainekavade kaust ainekavade kaust