Koolielu

Huvitegevus


Huvijuht: Helena Paist helena.paist@k1k.ee

Huvitegevus ehk mitteformaalne õppimine sisaldab endas kõike seda, mis aitab õpilasel koguda erinevaid teadmisi ja kogemusi, et kujuneda terviklikuks ja elus hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Huvitegevus pakub õpilasele mõtestatud vaba aja sisustamist. Osalemine mõnes huvialaringis või klubis annab lisateadmisi, nii praktilisi kui sotsiaalseid oskusi. Võimaldab arendada nii kohuse- kui vastutustunnet, meeskonnatööoskust. On võimalus, et tänu huvitegevusele leitakse omale tulevikuks eriala ehk elukutse, kuid kindlasti saadakse endale palju sarnaste huvidega sõpru. Huvitegevus toetab iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust.

HEA ENESEHINNANG AITAB PAREMINI TOIME TULLA NII KOOLIS KUI VÄLJASPOOL SEDA.

Kuigi osalemine ringitöös on õpilasele lisakoormuseks, ei ole see kurnav.

Huvitegevus ei piirne vaid ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust klassivälist tegevust: osalemist projektides, klassi- ja kooliüritustel. Nii klassi kui ülekooliliste ürituste kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks oma koolipere ühtsustunde loomiseks.

OLGE AKTIIVSED, OSALEGE, HOOLIGE JA LEIDKE IGAST ASJAST MIDAGI HEAD!

HEI-HEI!

Huviringid alustavad tegevust! (Mõned on juba alustanud, aga võib julgelt liituda.)

Kui soovid rohkem teavet, ava lisatud tabel, kus on info huviringi toimumise aja, koha ja juhendaja kohta. Küsi lisainfot ringijuhilt või huvijuhilt.

Igal lapsel võiks olla vähemalt üks huvialaring, milles osaleda.
Huvialaga tegelemine on arendav ja lõõgastav samaaegselt.

Huviringid 2020/21a.

Huvijuht: Helena Paist helena.paist@k1k.ee

Huvitegevus ehk mitteformaalne õppimine sisaldab endas kõike seda, mis aitab õpilasel koguda erinevaid teadmisi ja kogemusi, et kujuneda terviklikuks ja elus hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Huvitegevus pakub õpilasele mõtestatud vaba aja sisustamist. Osalemine mõnes huvialaringis või klubis annab lisateadmisi, nii praktilisi kui sotsiaalseid oskusi. Võimaldab arendada nii kohuse- kui vastutustunnet, meeskonnatööoskust. On võimalus, et tänu huvitegevusele leitakse omale tulevikuks eriala ehk elukutse, kuid kindlasti saadakse endale palju sarnaste huvidega sõpru. Huvitegevus toetab iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust.

HEA ENESEHINNANG AITAB PAREMINI TOIME TULLA NII KOOLIS KUI VÄLJASPOOL SEDA.

Kuigi osalemine ringitöös on õpilasele lisakoormuseks, ei ole see kurnav.

Huvitegevus ei piirne vaid ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust klassivälist tegevust: osalemist projektides, klassi- ja kooliüritustel. Nii klassi kui ülekooliliste ürituste kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks oma koolipere ühtsustunde loomiseks.

OLGE AKTIIVSED, OSALEGE, HOOLIGE JA LEIDKE IGAST ASJAST MIDAGI HEAD!

HEI-HEI!

Huviringid alustavad tegevust! (Mõned on juba alustanud, aga võib julgelt liituda.)

Kui soovid rohkem teavet, ava lisatud tabel, kus on info huviringi toimumise aja, koha ja juhendaja kohta. Küsi lisainfot ringijuhilt või huvijuhilt.

Igal lapsel võiks olla vähemalt üks huvialaring, milles osaleda.
Huvialaga tegelemine on arendav ja lõõgastav samaaegselt.

Huviringid 2020/21a.