Õppetöö

Põhikool


Kiviõli I Keskkooli põhikooli õppekava koos hindamise ning tugisüsteemi kirjeldusega saab lugeda SIIT.

 

2021/2022 õ.a hinnangute ja hinnete väljapanek

1. poolaasta 1. - 9. klass: 19.01.2022
2. poolaasta 1. - 8. klass: 03.06.2022
9. klass: 25.05.2022

 

Põhikooli kohustuslike ja valikainete ainekavad

KLASS AINEKAVAD
1. klass ainekavade kaust
2. klass ainekavade kaust
3. klass ainekavade kaust
4. klass ainekavade kaust
5. klass ainekavade kaust
6. klass ainekavade kaust
7. klass ainekavade kaust
8. klass ainekavade kaust
9. klass ainekavade kaust

 

Kiviõli I Keskkooli põhikooli õppekava koos hindamise ning tugisüsteemi kirjeldusega saab lugeda SIIT.

 

 

Põhikooli kohustuslike ja valikainete ainekavad

KLASS AINEKAVAD
1. klass ainekavade kaust
2. klass ainekavade kaust
3. klass ainekavade kaust
4. klass ainekavade kaust
5. klass ainekavade kaust
6. klass ainekavade kaust
7. klass ainekavade kaust
8. klass ainekavade kaust
9. klass ainekavade kaust

 

2021/2022 õ.a hinnangute ja hinnete väljapanek

1. poolaasta 1. - 9. klass: 19.01.2022
2. poolaasta 1. - 8. klass: 03.06.2022
9. klass: 25.05.2022