Meie koolist

Kool tunnustab ja tänab


Tunnustamiseks saab esitada suure südamega kooli heategija, kogukonna liikme, kes väärib oma tegevusega märkamist ja esiletõstmist.
Esitaja:õpilane, õpilasesindus, kooli töötajad, juhtkonna liikmed.


Sihtrühm:kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon, hoolekogu.


Eesmärk: KIK-i sõbra auhinnaga on tunnustatud kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon või hoolekogu, kes on meie kooli toetanud ja abistanud õppija jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisel, on olnud heaks partneriks „Ettevõtliku kooli“ programmi põhimõtete ellurakendamisel nii õppeprotsessi siseselt kui ka väliselt (nt huvitegevuses).


Definitsioon:
KIK-i sõber on panustanud omakasupüüdmatult oma aega ja head tahet õppija arengu jaoks parimate tingimuste loomisesse, on olnud hea koostööpartner meie erinevates ettevõtmistes.

Auhinna saaja on toetanud õpilast või õpilaste gruppi või õppeasutust füüsilise ja/või vaimse arengukeskkonna loomisel.

Auhinna saaja on kajastanud KIK-i edulugusid ja ettevõtmisi meedias.

KIK-i sõbra tegevus on olnud eeskujuks õppuritele ning oma tegevusega on ta pälvinud koolipere lugupidamise.

KIK-i sõbra tegevus on olnud ettevõtlikku õpikeskkonda kujundav, selle mõjul on loodud tahan-suudan-teen hoiakut väärtustav õhkkond.

Esitamine:kandidaatide esitamise tähtaeg on 1 kuu enne auhinna üleandmist, hiljemalt jooksva aasta 23. jaanuaril.


Valimine: esitatud kandidaatide seast valib tunnustatava välja ẑürii, mille moodustavad ÕE president, kooli direktor, huvijuht ja ettevõtlikkuse koordinaator.


Tunnustamine: Auhind (seinaplaat) „KIK-i sõber“ antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.


1. "KIK-i sõber" 2013 - ANU NEEDO

2. "KIK-i sõber"  2016 - IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESKUS

3. "KIK-i sõber"  2017 - KIVIÕLI SEIKLUSTURISMI KESKUS SA

4. "KIK-i sõber"  2019 - ULJAM TEULI

5. "KIK-i sõber"  2020 - HEIDI UUSTALU

6. "KIK-i sõber"  2021 - VEPA KÄITUMISOSKUSTE MÄNG

7.  "KIK-i sõber" 2022 - KIVIÕLI KUNSTIDE KOOL

8.  "KIK-i sõber" 2023 - ANU VAU

9.  "KIK-i sõber" 2024 - ANU AARLAID

Tunnustamiseks saab esitada suure südamega kooli heategija, kogukonna liikme, kes väärib oma tegevusega märkamist ja esiletõstmist.
Esitaja:õpilane, õpilasesindus, kooli töötajad, juhtkonna liikmed.


Sihtrühm:kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon, hoolekogu.


Eesmärk: KIK-i sõbra auhinnaga on tunnustatud kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon või hoolekogu, kes on meie kooli toetanud ja abistanud õppija jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisel, on olnud heaks partneriks „Ettevõtliku kooli“ programmi põhimõtete ellurakendamisel nii õppeprotsessi siseselt kui ka väliselt (nt huvitegevuses).


Definitsioon:
KIK-i sõber on panustanud omakasupüüdmatult oma aega ja head tahet õppija arengu jaoks parimate tingimuste loomisesse, on olnud hea koostööpartner meie erinevates ettevõtmistes.

Auhinna saaja on toetanud õpilast või õpilaste gruppi või õppeasutust füüsilise ja/või vaimse arengukeskkonna loomisel.

Auhinna saaja on kajastanud KIK-i edulugusid ja ettevõtmisi meedias.

KIK-i sõbra tegevus on olnud eeskujuks õppuritele ning oma tegevusega on ta pälvinud koolipere lugupidamise.

KIK-i sõbra tegevus on olnud ettevõtlikku õpikeskkonda kujundav, selle mõjul on loodud tahan-suudan-teen hoiakut väärtustav õhkkond.

Esitamine:kandidaatide esitamise tähtaeg on 1 kuu enne auhinna üleandmist, hiljemalt jooksva aasta 23. jaanuaril.


Valimine: esitatud kandidaatide seast valib tunnustatava välja ẑürii, mille moodustavad ÕE president, kooli direktor, huvijuht ja ettevõtlikkuse koordinaator.


Tunnustamine: Auhind (seinaplaat) „KIK-i sõber“ antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.


1. "KIK-i sõber" 2013 - ANU NEEDO

2. "KIK-i sõber"  2016 - IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESKUS

3. "KIK-i sõber"  2017 - KIVIÕLI SEIKLUSTURISMI KESKUS SA

4. "KIK-i sõber"  2019 - ULJAM TEULI

5. "KIK-i sõber"  2020 - HEIDI UUSTALU

6. "KIK-i sõber"  2021 - VEPA KÄITUMISOSKUSTE MÄNG

7.  "KIK-i sõber" 2022 - KIVIÕLI KUNSTIDE KOOL

8.  "KIK-i sõber" 2023 - ANU VAU

9.  "KIK-i sõber" 2024 - ANU AARLAID