Uudised

POLITSEINIK NÄDALAKS KOOLI 27. november

20.-23. novembril osales Kiviõli I Keskkool haridusasutuste projektis POLITSEINIK NÄDALAKS KOOLI.


Kõikidel päevadel oli koolis kohal Lüganuse valla piirkonnapolitseinik Maksim Smirnov, kes kaasas omakorda päeva õnnestumiseks erinevaid koostööpartnereid.
Projektis osalemise eesmärkideks oli luua positiivne usaldussuhe koolikogukonna ja politsei vahel. Esmaspäeval toimus liiklusohutuse päev 1. - 4.klassidele. Teisipäev algas hommikuse helkurkontrolliga. Seejärel tutvustas Anna Pivneva oma rolli kogukonnas abipolitseinikuna, kes igapäevatöös töötab sotsiaalkindlustusametis, kus tema olulisemateks valdkondadeks on koduvägivald, lähisuhtevägivald. Kolmapäevased arutelud õpilastega olid Tallinna Tervishoiukõrgkooli vedada, teemadeks - veipimine ja tubakatooted. Neljapäeval kohtus õpilastega veebikonstaabel Darja Park.
Vahetundide ajal liikusid politseiametnikud majas ringi ning suhtlesid õpilaste ja õpetajatega ning vastasid erinevatele küsimustele. Vahetundides jõuti ka sotsiaalpedagoogide kabinetti mängima erinevaid lauamänge koos õpilastega.
Täname Ida prefektuur, Politsei – ja Piirivalveametit, piirkonnapolitseinik Maksim Smirnov’i, Darja Park’i, Tallinna Tervishoiukõrgkooli ning abipolitseinik Anna Pivneva’t.

Kõikidel päevadel oli koolis kohal Lüganuse valla piirkonnapolitseinik Maksim Smirnov, kes kaasas omakorda päeva õnnestumiseks erinevaid koostööpartnereid.
Projektis osalemise eesmärkideks oli luua positiivne usaldussuhe koolikogukonna ja politsei vahel. Esmaspäeval toimus liiklusohutuse päev 1. - 4.klassidele. Teisipäev algas hommikuse helkurkontrolliga. Seejärel tutvustas Anna Pivneva oma rolli kogukonnas abipolitseinikuna, kes igapäevatöös töötab sotsiaalkindlustusametis, kus tema olulisemateks valdkondadeks on koduvägivald, lähisuhtevägivald. Kolmapäevased arutelud õpilastega olid Tallinna Tervishoiukõrgkooli vedada, teemadeks - veipimine ja tubakatooted. Neljapäeval kohtus õpilastega veebikonstaabel Darja Park.
Vahetundide ajal liikusid politseiametnikud majas ringi ning suhtlesid õpilaste ja õpetajatega ning vastasid erinevatele küsimustele. Vahetundides jõuti ka sotsiaalpedagoogide kabinetti mängima erinevaid lauamänge koos õpilastega.

Täname Ida prefektuur, Politsei – ja Piirivalveametit, piirkonnapolitseinik Maksim Smirnov’i, Darja Park’i, Tallinna Tervishoiukõrgkooli ning abipolitseinik Anna Pivneva’t.