Uudised

Põlevkivi kaevandamise ülevaatlik programm 18. aprill

7.a ja 7.b klass osalesid Eesti Kaevandusmuuseumi õppeprogrammis


Üle pika aja on meie kooli õpilastel võimalus osaleda Eesti Kaevandusmuuseumi õppeprogrammides. Kuigi Eesti Kaevandusmuuseum ja ka Aidu karjäär ei asu meie koolist kuigi kaugel, on sealsed õppeprogrammid siiski rahalises mõttes üsna kulukas ettevõtmine. 
17. aprillil said meie kooli 7. klasside õpilased osa õppeprogrammist “Põlevkivi kaevandamise ülevaatlik programm”, mille raames said õpilased külastada nii allmaakaevandust kui ka teostada vaatlusi Aidu kaevandusmaastikul. 
Õppeprogrammi raames saadi teada, kuidas allmaakaevanduses põlevkivi kaevandati, millised olid selle protsessi kõrvalsaadused ning kuidas selline töö inimest mõjutas. Tehti tutvust allmaakaevanduse tehnikaga. Õppekäigu raames võrreldi allmaakaevandust maapealse kaevandamisega, tutvuti rekultiveerimisviisidega ning vaadeldi, kuidas loodus on kaevandamise mõjuga kohanenud. 
Õppeprogrammi rahastas MTÜ Virumaa Koostöökogu. Tegevused on rahastatud koostööprojekti „Rohelised kogukonnad“ raames. 
Tänusõnad meie õpilastele ja õpetajatele õppekäigus osalemise ja aktiivse õppimise eest!

Üle pika aja on meie kooli õpilastel võimalus osaleda Eesti Kaevandusmuuseumi õppeprogrammides. Kuigi Eesti Kaevandusmuuseum ja ka Aidu karjäär ei asu meie koolist kuigi kaugel, on sealsed õppeprogrammid siiski rahalises mõttes üsna kulukas ettevõtmine. 
17. aprillil said meie kooli 7. klasside õpilased osa õppeprogrammist “Põlevkivi kaevandamise ülevaatlik programm”, mille raames said õpilased külastada nii allmaakaevandust kui ka teostada vaatlusi Aidu kaevandusmaastikul. 
Õppeprogrammi raames saadi teada, kuidas allmaakaevanduses põlevkivi kaevandati, millised olid selle protsessi kõrvalsaadused ning kuidas selline töö inimest mõjutas. Tehti tutvust allmaakaevanduse tehnikaga. Õppekäigu raames võrreldi allmaakaevandust maapealse kaevandamisega, tutvuti rekultiveerimisviisidega ning vaadeldi, kuidas loodus on kaevandamise mõjuga kohanenud. 

Õppeprogrammi rahastas MTÜ Virumaa Koostöökogu. Tegevused on rahastatud koostööprojekti „Rohelised kogukonnad“ raames. 
Tänusõnad meie õpilastele ja õpetajatele õppekäigus osalemise ja aktiivse õppimise eest!