Uudised

Osalemine õppeprogrammis “Uurime sood” 09. mai

Õppetunnid soos ja Kotka matkarajal


Mai alguses said Kiviõli I Keskkooli õpilased külastada Kotka matkarada, et uurida sood kui kooslust ning seostada koolis õpitud teadmised praktilise eluga. Koos Iisaku Looduskeskuse juhendajaga korrati üle, mis on madalsoo, siirdesoo ja raba ning kuidas neid eristada. Uuriti, mida vajavad taimed ja loomad kohastumiseks soos ning miks on soo elukeskkonnana inimestele vajalik. 

Aitäh Iisaku Looduskeskusele õppeprogrammide läbiviimise ning õpetajatele/õpilastele aktiivse õppeprotsessi eest!

Mai alguses said Kiviõli I Keskkooli õpilased külastada Kotka matkarada, et uurida sood kui kooslust ning seostada koolis õpitud teadmised praktilise eluga. Koos Iisaku Looduskeskuse juhendajaga korrati üle, mis on madalsoo, siirdesoo ja raba ning kuidas neid eristada. Uuriti, mida vajavad taimed ja loomad kohastumiseks soos ning miks on soo elukeskkonnana inimestele vajalik. 

Aitäh Iisaku Looduskeskusele õppeprogrammide läbiviimise ning õpetajatele/õpilastele aktiivse õppeprotsessi eest!