Uudised

Osalemine õppeprogrammis „Kaevandatud alade veed“ 03. mai

Kiviõli I Keskkooli õpilased külastasid SA Eesti Kaevandusmuuseumi.


Aprillil teisel poolel said meie kooli 8.-11. klassi õpilased võimaluse osaleda SA Eesti Kaevandusmuuseumi õppeprogrammis “Kaevandatud alade veed”. 
Õppeprogrammi raames said õpilased uurida kaevandust nii maa all kui maa peal. Praktilise tegevusena tuli õpilastel teostada allmaakaevanduses ja karjääris veenäitude kogumist. Seejärel kasutati erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, et analüüsida vee kvaliteeti ning teostada saadud tulemustel põhinev loodusteaduslik järeldus. Lõpptulemusena sai osaleja ülevaate, kas ja kuidas maavarade nagu põlevkivi ja turba kaevandamine mõjutab vee kvaliteeti ning millised muutused täpsemalt vees toimuvad. Õpilaste mõtestamiseks jäi küsimus, kas vesi on meie elus oluline ning kuidas kaevandamisejärgse vee kvaliteeti parendada. 
Pikk pai õpilastele ja õpetajatele praktilises õppeprotsessis osalemise eest. Eriline tänu MTÜ Virumaa Koostöökogule tegevuste rahastamise eest koostööprojekti „Rohelised kogukonnad“ raames. 

Aprillil teisel poolel said meie kooli 8.-11. klassi õpilased võimaluse osaleda SA Eesti Kaevandusmuuseumi õppeprogrammis “Kaevandatud alade veed”. 
Õppeprogrammi raames said õpilased uurida kaevandust nii maa all kui maa peal. Praktilise tegevusena tuli õpilastel teostada allmaakaevanduses ja karjääris veenäitude kogumist. Seejärel kasutati erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, et analüüsida vee kvaliteeti ning teostada saadud tulemustel põhinev loodusteaduslik järeldus. Lõpptulemusena sai osaleja ülevaate, kas ja kuidas maavarade nagu põlevkivi ja turba kaevandamine mõjutab vee kvaliteeti ning millised muutused täpsemalt vees toimuvad. Õpilaste mõtestamiseks jäi küsimus, kas vesi on meie elus oluline ning kuidas kaevandamisejärgse vee kvaliteeti parendada. 
Pikk pai õpilastele ja õpetajatele praktilises õppeprotsessis osalemise eest. Eriline tänu MTÜ Virumaa Koostöökogule tegevuste rahastamise eest koostööprojekti „Rohelised kogukonnad“ raames.