Uudised

Õppimine väljaspool klassiruumi 19. märts

Õppekäik Eesti Tervisemuuseumi ja Proto Avastustehasesse


Õppimine väljaspool klassiruumi on alati omapärane, kogemusterohke ning huvitav. Nii said meie kooli 7. ja 9. klasside õpilased võimaluse õppida Proto Avastustehases ja Eesti Tervisemuuseumis. 7. klassi õpilased õppisid Protos, kuidas toimib kuumaõhupall. Teadmisi seostati loodusõpetuses õpitavaga – soojuspaisumine, tihedus jne. Lisaks sai Protos tutvuste teha erinevate põnevate eksponaatidega. 
9. klassi õpilased tutvusid Eesti Tervisemuuseumiga. Muuseumis seostati tunnis omandatud teadmised praktiliste tegevuste ning eksponaatidel näidatuga. 
Aitäh usinatele õpilastele ja õpetajatele! 
Õppekäiku rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kultuuriministeerium. 

Õppimine väljaspool klassiruumi on alati omapärane, kogemusterohke ning huvitav. Nii said meie kooli 7. ja 9. klasside õpilased võimaluse õppida Proto Avastustehases ja Eesti Tervisemuuseumis. 7. klassi õpilased õppisid Protos, kuidas toimib kuumaõhupall. Teadmisi seostati loodusõpetuses õpitavaga – soojuspaisumine, tihedus jne. Lisaks sai Protos tutvuste teha erinevate põnevate eksponaatidega. 
9. klassi õpilased tutvusid Eesti Tervisemuuseumiga. Muuseumis seostati tunnis omandatud teadmised praktiliste tegevuste ning eksponaatidel näidatuga. 
Aitäh usinatele õpilastele ja õpetajatele! 
Õppekäiku rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kultuuriministeerium.