Uudised

Õppepäev Tartus ning Eesti Rahva Muuseumis 07. juuni


06. juunil õppisid 7.b, 10. klassi ning 11. klassi õpilased Tartu linnas ning Eesti Rahva Muuseumis. Õppepäeva eesmärgiks oli läbi kultuuri mõistmise ja mõtestamise aidata kaasa Eesti keele õppele ning ühise ajaloo ja ühiskonna tunnetamisele. Lisaks oli oluline ainealaste õpitulemuste saavutamine ning üldpädevuste arendamine.
ERMis läbiti õppeprogramm “Kuidas eestlased end vabaks laulsid”, mis keskendus kahele olulisele sündmusele eestlaste rahvustunde äratamisel: esimesele üldlaulupeole 1869. aastal ja laulvale revolutsioonile aastatel 1987‒1989. Giidiga tuuri raames tutvuti teemakohaste eksponaatidega. Lisaks tutvuti Tartu linna ning selle vaatamisväärsustega. 

Õppepäeva rahastatakse Kultuurisaadiku programmi raames (rahastajad: Kultuuriministeerium, Eesti Rahvakultuuri Keskuse ja Ida-Viru Haridusklaster).

06. juunil õppisid 7.b, 10. klassi ning 11. klassi õpilased Tartu linnas ning Eesti Rahva Muuseumis. Õppepäeva eesmärgiks oli läbi kultuuri mõistmise ja mõtestamise aidata kaasa Eesti keele õppele ning ühise ajaloo ja ühiskonna tunnetamisele. Lisaks oli oluline ainealaste õpitulemuste saavutamine ning üldpädevuste arendamine.
ERMis läbiti õppeprogramm “Kuidas eestlased end vabaks laulsid”, mis keskendus kahele olulisele sündmusele eestlaste rahvustunde äratamisel: esimesele üldlaulupeole 1869. aastal ja laulvale revolutsioonile aastatel 1987‒1989. Giidiga tuuri raames tutvuti teemakohaste eksponaatidega. Lisaks tutvuti Tartu linna ning selle vaatamisväärsustega. 

Õppepäeva rahastatakse Kultuurisaadiku programmi raames (rahastajad: Kultuuriministeerium, Eesti Rahvakultuuri Keskuse ja Ida-Viru Haridusklaster).