Uudised

Õppe mitmekesistamine Snapmarker 3in1 seadmete abil 15. veebruar


Eelmistel õppeaastatel said osa Kiviõli I Keskkooli õpilastest õppetöö raames esimest korda proovida 3D printimist. Huvi seadmega töötamise vastu on siiamaani suur. Sellest teadmisest kasvas välja projekt, mille raames käesoleva õppeaasta teises pooles sai meie kool veel viis Snapmarker 3in1 seadet. Tegemist on multifunktsionaalse seadmega, võimaldades õpilasel saada esmane kogemus ning teadmisi tööks 3D printeri, lasergraveerija ning  CNC freesiga.

Tänaseks on seadmed kooli juba kohale jõudnud ning järgmise etapina toimub õpetajate koolitus. Koolituse raames seadmega töötamise läbiproovimine on äärmisel oluline, et õpetajal tekkiks ettekujutus seadme võimalustest ja seosest õpitulemustega.

Seadmed võetakse kasutusele õppetöö raames tehnoloogia- ja kunstiõpetuse aineõpetajate ning haridustehnoloogi poolt, et meie õpilastel oleks õppetöö raames võimalik kogeda 3D printimist, CNC freesiga töötamist ning lasergraveerija kasutamist. Samuti on alates järgmisest õppeaastast plaanis pakkuda õpilastele võimalust osaleda 3D printimise huviringis.

Projekt on rahastatud summas 9 745,00, sh 85% Euroopa Sotsiaalfond ning 15% Kiviõli I Keskkool.

Eelmistel õppeaastatel said osa Kiviõli I Keskkooli õpilastest õppetöö raames esimest korda proovida 3D printimist. Huvi seadmega töötamise vastu on siiamaani suur. Sellest teadmisest kasvas välja projekt, mille raames käesoleva õppeaasta teises pooles sai meie kool veel viis Snapmarker 3in1 seadet. Tegemist on multifunktsionaalse seadmega, võimaldades õpilasel saada esmane kogemus ning teadmisi tööks 3D printeri, lasergraveerija ning  CNC freesiga.

Tänaseks on seadmed kooli juba kohale jõudnud ning järgmise etapina toimub õpetajate koolitus. Koolituse raames seadmega töötamise läbiproovimine on äärmisel oluline, et õpetajal tekkiks ettekujutus seadme võimalustest ja seosest õpitulemustega.

Seadmed võetakse kasutusele õppetöö raames tehnoloogia- ja kunstiõpetuse aineõpetajate ning haridustehnoloogi poolt, et meie õpilastel oleks õppetöö raames võimalik kogeda 3D printimist, CNC freesiga töötamist ning lasergraveerija kasutamist. Samuti on alates järgmisest õppeaastast plaanis pakkuda õpilastele võimalust osaleda 3D printimise huviringis.

Projekt on rahastatud summas 9 745,00, sh 85% Euroopa Sotsiaalfond ning 15% Kiviõli I Keskkool.