Uudised

Õpime ja areneme koostöös 15. september

Meie koolis õpivad nii õpilased kui ka õpetajad.


Sellest õppeaastast  alustasid tööd õpetajate professionaalsuse toetamiseks kovisioonigrupid ja õpiring. Mõlemad on head tööriistad organisatsioonile  ühtekuuluvustunde ja koostöökultuuri kujundamiseks, sest igal aastal ühineb meiega uusi õpetajaid.

Eelmisel õppeaastal käisime õppetoolide juhtidega uudistamas Pelgulinna Gümnaasiumis käivitunud õpiringide tööd. Noored Kooli koostöös Heateo Haridusfondi ja Tallinna Ülikooliga kutsus meid osalema ennastjuhtiva õppija toetamise õpiringide programmis. Õpetajatel on võimalus saada kogu õppeaasta vältel spetsialistidelt tuge õpilaste õpipädevuse ja enesejuhitud õppimise võime arendamisel.  Teemad on põnevad, näiteks motivatsioon, õpi- ja lugemisstrateegiad, emotsioonide juhtimine. Esimeses õpiringis mõtlesime, kuidas toetada õpilast liiga kõrgete nõudmiste korral iseendale, toimetulekut tagasilöökidega ning  valmisolekut lahendada keerulisemaid ülesandeid. Õpiring on üles ehitatud regulaarsetele kohtumistele, mille vahepeal saavad õpetajad teadmisi ja meetodeid rakendada oma tundides ning vaadelda kolleegide tunde. 

Kovisioon on meetod, mis sobib tööalaste olukordade analüüsimiseks ja lahendamiseks kokkulepitud meetodil. Inimesed, kelle töö sõltub tunnetest ja reageeringutest, vajavad lahenduste leidmiseks kolleegide tuge. Kovisioonis osalemine aitab teineteist võimestada. See on koht, kus turvaliselt õppida ning ühiselt leida parimaid lahendusi. Iga uue meetodi juurutamine vajab aega ja järjepidevust. Seetõttu saavadki õpetajad kord kuus kokku, et ühiselt leida see kõige olulisem teema. Näiteks esimesel kohtumisel mõttestasid õpetajad , miks on oluline leida ühist koostöö aega. Uuriti ka neid tahke, mis ei tööta ning pakuti välja uusi ideid, kuidas muuta koostöö veelgi efektiivsemaks. Gruppide eestvedajateks on koolituse läbinud kolm meie kooli õpetajat. 

Koostöövajadus ei kao, vaid pigem kasvab. Erinevate koostöövormide rakendamine on tulemuslikum, kui ühised eesmärgid ja väärtused on paigas. Õpetajate professionaalne areng nõuab tööalast õppimist, pidevat enesetäiendamist ning õpilase õppimisega ja arenguga seotud teadmiste omandamist. 

Sellest õppeaastast  alustasid tööd õpetajate professionaalsuse toetamiseks kovisioonigrupid ja õpiring. Mõlemad on head tööriistad organisatsioonile  ühtekuuluvustunde ja koostöökultuuri kujundamiseks, sest igal aastal ühineb meiega uusi õpetajaid.


Eelmisel õppeaastal käisime õppetoolide juhtidega uudistamas Pelgulinna Gümnaasiumis käivitunud õpiringide tööd. Noored Kooli koostöös Heateo Haridusfondi ja Tallinna Ülikooliga kutsus meid osalema ennastjuhtiva õppija toetamise õpiringide programmis. Õpetajatel on võimalus saada kogu õppeaasta vältel spetsialistidelt tuge õpilaste õpipädevuse ja enesejuhitud õppimise võime arendamisel.  Teemad on põnevad, näiteks motivatsioon, õpi- ja lugemisstrateegiad, emotsioonide juhtimine. Esimeses õpiringis mõtlesime, kuidas toetada õpilast liiga kõrgete nõudmiste korral iseendale, toimetulekut tagasilöökidega ning  valmisolekut lahendada keerulisemaid ülesandeid. Õpiring on üles ehitatud regulaarsetele kohtumistele, mille vahepeal saavad õpetajad teadmisi ja meetodeid rakendada oma tundides ning vaadelda kolleegide tunde. 

Kovisioon on meetod, mis sobib tööalaste olukordade analüüsimiseks ja lahendamiseks kokkulepitud meetodil. Inimesed, kelle töö sõltub tunnetest ja reageeringutest, vajavad lahenduste leidmiseks kolleegide tuge. Kovisioonis osalemine aitab teineteist võimestada. See on koht, kus turvaliselt õppida ning ühiselt leida parimaid lahendusi. Iga uue meetodi juurutamine vajab aega ja järjepidevust. Seetõttu saavadki õpetajad kord kuus kokku, et ühiselt leida see kõige olulisem teema. Näiteks esimesel kohtumisel mõttestasid õpetajad , miks on oluline leida ühist koostöö aega. Uuriti ka neid tahke, mis ei tööta ning pakuti välja uusi ideid, kuidas muuta koostöö veelgi efektiivsemaks. Gruppide eestvedajateks on koolituse läbinud kolm meie kooli õpetajat. 

Koostöövajadus ei kao, vaid pigem kasvab. Erinevate koostöövormide rakendamine on tulemuslikum, kui ühised eesmärgid ja väärtused on paigas. Õpetajate professionaalne areng nõuab tööalast õppimist, pidevat enesetäiendamist ning õpilase õppimisega ja arenguga seotud teadmiste omandamist.