Uudised

Loomefest – kas ja kuidas edasi 30. november


25. novembril toimus Kiviõli I Keskkoolis Lüganuse kogukonnale suunatud üritus „Loomefest – kas ja kuidas edasi“. Üritus korraldati projekti „Piirkonna koolide kogukonnaprojekt Kiviõli õunapuupargi muutmiseks avalikuks õpikeskkonnaks“ raames ning see tähistas projekti lõpetavat verstaposti. Kohtumise eesmärk oli kaasata Lüganuse valla elanikke ja asutusi, et kogukonnana mõelda ning kaardistada võimalusi ühise ruumi ja heaolu loomisel. Samuti sooviti anda ülevaade projekti tegevustest ning tänada projekti tegevustesse panustajaid magusa üllatusega.

Projekti tegevused said alguse 2019. aastal ning lõpevad detsembris 2022. Kogu tegevuse raames said kogukonnaliikmete ühise koostööna teostatud järgmised tegevused:

 • Loomefest 2019. aastal Kiviõli õunapuupargis
 • Infostendide sisu valmistamine koos piirkonna koolide õpilastega
 • Infostendide ehitamine koos piirkonna koolide õpilastega
 • Infostendide paigaldamine Kiviõli õunapuuparki
 • Loomefest 2022. aastal Kiviõli õunapuupargis
 • Loomefesti mõttetalgud – kas ja kuidas edasi?

Tegelikult mahtus ülal nimetatud suuremate tegevuste alla mitmeid väiksemaid tegevusi, mis andsid edasi teadmisi ning panustasid ühise kogukonna loomisesse.

Projekti on rahastatud summas 10 133 eurot. Tegevusi rahastas MTÜ Virumaa Koostöökogu läbi Leader programmi, omafinantseeringu on taganud Kiviõli I Keskkool ning Lüganuse Vallavalitsus.

25. novembril toimus Kiviõli I Keskkoolis Lüganuse kogukonnale suunatud üritus „Loomefest – kas ja kuidas edasi“. Üritus korraldati projekti „Piirkonna koolide kogukonnaprojekt Kiviõli õunapuupargi muutmiseks avalikuks õpikeskkonnaks“ raames ning see tähistas projekti lõpetavat verstaposti. Kohtumise eesmärk oli kaasata Lüganuse valla elanikke ja asutusi, et kogukonnana mõelda ning kaardistada võimalusi ühise ruumi ja heaolu loomisel. Samuti sooviti anda ülevaade projekti tegevustest ning tänada projekti tegevustesse panustajaid magusa üllatusega.

Projekti tegevused said alguse 2019. aastal ning lõpevad detsembris 2022. Kogu tegevuse raames said kogukonnaliikmete ühise koostööna teostatud järgmised tegevused:

 • Loomefest 2019. aastal Kiviõli õunapuupargis
 • Infostendide sisu valmistamine koos piirkonna koolide õpilastega
 • Infostendide ehitamine koos piirkonna koolide õpilastega
 • Infostendide paigaldamine Kiviõli õunapuuparki
 • Loomefest 2022. aastal Kiviõli õunapuupargis
 • Loomefesti mõttetalgud – kas ja kuidas edasi?

Tegelikult mahtus ülal nimetatud suuremate tegevuste alla mitmeid väiksemaid tegevusi, mis andsid edasi teadmisi ning panustasid ühise kogukonna loomisesse.

Projekti on rahastatud summas 10 133 eurot. Tegevusi rahastas MTÜ Virumaa Koostöökogu läbi Leader programmi, omafinantseeringu on taganud Kiviõli I Keskkool ning Lüganuse Vallavalitsus.