Uudised

Kooli meeskonna töine koolivaheaeg 01. november

Kui õpilased said sügisvaheajal õppetööst pisut hinge tõmmata, siis õpetajad jätkasid usinalt töörindel. 


Haridustehnoloog korraldas meeskonnaliikmetele koolituse, mille raames saadi teadmisi digiturvalisuse, andmekaitse ja autoriõiguse teemadel. 


Oma tööd jätkas kooli tervisenõukogu. Arutleti mitmete oluliste küsimuste üle, sealhulgas kaardistati tervisenõukogu tööülesanded ning suurimad murekohad, millega käesoleval aastal tegeleda. 


Jätkati üheskoos kooli arengukava koostamist. Arutleti arengukava pidepunktide üle ning analüüsiti kooli tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte. Meeskonna peale saadi kokku mitmeid huvitavaid ideid ja astuti arengukava koostamisel samm edasi.

Aitäh kaasamõtlejatele! 

Haridustehnoloog korraldas meeskonnaliikmetele koolituse, mille raames saadi teadmisi digiturvalisuse, andmekaitse ja autoriõiguse teemadel. 


Oma tööd jätkas kooli tervisenõukogu. Arutleti mitmete oluliste küsimuste üle, sealhulgas kaardistati tervisenõukogu tööülesanded ning suurimad murekohad, millega käesoleval aastal tegeleda. 


Jätkati üheskoos kooli arengukava koostamist. Arutleti arengukava pidepunktide üle ning analüüsiti kooli tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte. Meeskonna peale saadi kokku mitmeid huvitavaid ideid ja astuti arengukava koostamisel samm edasi.

Aitäh kaasamõtlejatele!