Uudised

Kiviõli I Keskkoolis jätkuvad rohetehnoloogiaid tutvustavad tegevused 14. september

Projekt „Kiviõli I Keskkooli 1.-7. klassi õpilaste hõivamine rohetehnoloogia teadlikkust suurendavatesse tegevustesse“.


Paari viimase aasta jooksul on KIK pakkunud haridusasutustele võimalust tõsta õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiate osas. Taotlusvooru toel alustame teist õppeaastat, mil meie koolis toimuvad rohetehnoloogia valdkonna teadlikkuse suurendamisesse panustavad tegevused. 
Käesoleval õppeaastal teeme koostööd Rakett69 Teadusstuudiotega. Teadustuudiod pakuvad õpilastele praktilisi ja tegevusrohkeid õppesessioone ning sellel aastal saavad neist osa meie kooli 1.-7. klassi õpilased. Sessiooni peafookus on rohetehnoloogial: tuule, päikese ja vesinikuenergial. Tegevuse raames seostatakse loodusainete õpitulemused praktilise tegevuse ja teadmistega. Väga oluliseks on koostöö- ja mõtlemisoskuse ning loogika arendamine.  Olenevalt vanuseastmest kestab õppesessioon 1.5 kuni 4 tundi ning selle raames tuleb õpilastel etteantud vahenditest valmistada näiteks tuulegeneraator, tiivik, vesiratas jpm. 
Lisaks õppesessioonidele soetame projekti raames mõned sensorid ja 8 konstruktor-komplekti, millest saab ehitada vesiniku energial sõitva eksperimentaalauto.  Nendega hakkavad õppetundides toimetama 1.-4. klassi õpilased. 
1.-4.klassid saavad õppetöös igapäevaseks kasutamiseks kaasaskantavad päikesepaneelid ja akupangad. Nende abil saavad õpilased ja õpetajad kasutada väikeseadmete laadimiseks roheenergiat. Eesmärgiks on hoida fookuses roheenergia mõistet ning saamise võimalusi, kuid juhtida tähelepanu ka rohetehnoloogiate tootmisega seotud mõjule ning taaskasutusprotsessile. 
Projekti rahastab Eesti riik (Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus) summas 10 943,52 eurot.

 

Paari viimase aasta jooksul on KIK pakkunud haridusasutustele võimalust tõsta õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiate osas. Taotlusvooru toel alustame teist õppeaastat, mil meie koolis toimuvad rohetehnoloogia valdkonna teadlikkuse suurendamisesse panustavad tegevused. 
Käesoleval õppeaastal teeme koostööd Rakett69 Teadusstuudiotega. Teadustuudiod pakuvad õpilastele praktilisi ja tegevusrohkeid õppesessioone ning sellel aastal saavad neist osa meie kooli 1.-7. klassi õpilased. Sessiooni peafookus on rohetehnoloogial: tuule, päikese ja vesinikuenergial. Tegevuse raames seostatakse loodusainete õpitulemused praktilise tegevuse ja teadmistega. Väga oluliseks on koostöö- ja mõtlemisoskuse ning loogika arendamine.  Olenevalt vanuseastmest kestab õppesessioon 1.5 kuni 4 tundi ning selle raames tuleb õpilastel etteantud vahenditest valmistada näiteks tuulegeneraator, tiivik, vesiratas jpm. 

Lisaks õppesessioonidele soetame projekti raames mõned sensorid ja 8 konstruktor-komplekti, millest saab ehitada vesiniku energial sõitva eksperimentaalauto.  Nendega hakkavad õppetundides toimetama 1.-4. klassi õpilased. 
1.-4.klassid saavad õppetöös igapäevaseks kasutamiseks kaasaskantavad päikesepaneelid ja akupangad. Nende abil saavad õpilased ja õpetajad kasutada väikeseadmete laadimiseks roheenergiat. Eesmärgiks on hoida fookuses roheenergia mõistet ning saamise võimalusi, kuid juhtida tähelepanu ka rohetehnoloogiate tootmisega seotud mõjule ning taaskasutusprotsessile. 
Projekti rahastab Eesti riik (Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus) summas 10 943,52 eurot.