Uudised

Kiviõli I Keskkooli VEPA VISIOON 04. mai

Oleme uhked, et Kiviõli I Keskkool väärtustab VEPA käitumisoskustega mängu ja seega tahab olla VEEL PAREM.


Aastaid tagasi liitus Kiviõli I Keskkool VEPA käitumisoskuste mänguga, et aidata koolipere liikmetel kujundada eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut. See on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata, luues klassis hooliva ja toetava õpikeskkonna. Tänaseks on Kiviõli I Keskkooli algklassides VEPA metoodika igapäevaseks kaaslaseks. 


Nüüd soovime astuda sammu edasi ning töötada välja oma kooli VEPA VISIOONI. Tänaseks on koolipere kaardistanud murekohad ning sõnastanud soovitud tulemuse, lisades strateegiad tulemuste saavutamiseks.

Siit edasi liigume VEPA ehk VEEL PAREM visiooni igapäevase rakendamise suunas.

 

Aastaid tagasi liitus Kiviõli I Keskkool VEPA käitumisoskuste mänguga, et aidata koolipere liikmetel kujundada eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut. See on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata, luues klassis hooliva ja toetava õpikeskkonna. Tänaseks on Kiviõli I Keskkooli algklassides VEPA metoodika igapäevaseks kaaslaseks. 


Nüüd soovime astuda sammu edasi ning töötada välja oma kooli VEPA VISIOONI. Tänaseks on koolipere kaardistanud murekohad ning sõnastanud soovitud tulemuse, lisades strateegiad tulemuste saavutamiseks.

Siit edasi liigume VEPA ehk VEEL PAREM visiooni igapäevase rakendamise suunas.