Uudised

Meeldejäävat eesti keele kohviku tundidest KIK-is 01. juuni Valentina Anger

Sel õppeaastal viisin 4. klassides läbi eesti keele kohviku tunde ning koos noortega saime eesti keelt harjutada-õppida toetavas ja positiivses keskkonnas.


Mul oli hea meel lugeda poiste tagasisidet meie viimasest tunnist, et olen olnud huvitav, naljakas, vahva ja lõbus, et oskan hästi selgitada ning et neile meeldib, kui kutsun neid Muska-Pupuskadeks :)

Minagi olen märganud muutusi noorte hoiakutes (kes on regulaarselt käinud kohvikutundides) - nad räägivad eesti keelt ja naudivad seda (nende endi eneseanalüüsist), julgevad küsida ja vastata ega karda eksida. Minu eesmärk oli luua õpilastele keskkond, mis soodustaks nende positiivsete hoiakute kujunemist eesti keele suhtes. Siinkohal pean oma eesmärgi saavutatuks.

Lisaks oli mul hea meel näha, et neljandik oskab ennast ja oma õppeprotsessi objektiivselt analüüsida. Aasta alguses püstitatud eesmärkide üle arutlemisel tuli meil esile üks punkt, kus õpilased ütlesid, et piljardilaua meisterdamine ei olnud piisav ning et järgmine kord võiksime võtta rohkem aega (ajaplaneerimine), teha paremad kalkulatsioonid (matemaatika) ning jagada tegevused võrdselt (meeskonnas töötamise oskus). Selline mõtlemisviis näitab selgelt neljandike kognitiivsust, mis on omakorda üks eesmärke õppeprotsessis. Siingi julgelt väidan, et oleme koos produktiivselt õppinud.

Tahan soovida kõigile ilusat algavat suve ja vahvaid avastusretki. Olen uhke meie noorte üle ning loodan, et nemadki on uhked enda saavutuste üle.

ÕpValentina
KIK keelte õpetaja


 

Mul oli hea meel lugeda poiste tagasisidet meie viimasest tunnist, et olen olnud huvitav, naljakas, vahva ja lõbus, et oskan hästi selgitada ning et neile meeldib, kui kutsun neid Muska-Pupuskadeks :)

Minagi olen märganud muutusi noorte hoiakutes (kes on regulaarselt käinud kohvikutundides) - nad räägivad eesti keelt ja naudivad seda (nende endi eneseanalüüsist), julgevad küsida ja vastata ega karda eksida. Minu eesmärk oli luua õpilastele keskkond, mis soodustaks nende positiivsete hoiakute kujunemist eesti keele suhtes. Siinkohal pean oma eesmärgi saavutatuks.


Lisaks oli mul hea meel näha, et neljandik oskab ennast ja oma õppeprotsessi objektiivselt analüüsida. Aasta alguses püstitatud eesmärkide üle arutlemisel tuli meil esile üks punkt, kus õpilased ütlesid, et piljardilaua meisterdamine ei olnud piisav ning et järgmine kord võiksime võtta rohkem aega (ajaplaneerimine), teha paremad kalkulatsioonid (matemaatika) ning jagada tegevused võrdselt (meeskonnas töötamise oskus). Selline mõtlemisviis näitab selgelt neljandike kognitiivsust, mis on omakorda üks eesmärke õppeprotsessis. Siingi julgelt väidan, et oleme koos produktiivselt õppinud.

Tahan soovida kõigile ilusat algavat suve ja vahvaid avastusretki. Olen uhke meie noorte üle ning loodan, et nemadki on uhked enda saavutuste üle.

ÕpValentina
KIK keelte õpetaja