Uudised

Ootame avatud uste nädalale 6.-10. mail 2024 24. aprill


Austatud lapsevanemad!

Avame oma kooli- ja klassiuksed, tulge vaatama, kuidas toimub õppetöö, milline on koolikultuur, tutvuge laste ja õpetajatega, osalege ainetunnis või huviringis. Lisaks on toimumas erinevad sündmused, kuhu Teid nädala jooksul osalema ootame.

7. mail 18.00 kunstitund lastevanematele. Tund, kuhu oodatakse kõiki, tund, kus kõigil õnnestub kõik väga hästi.

8. mail 15.10 kuldvillak, mälumängule on oodatud 4- liikmeline võistkond. Tulla võib ka vaid kaasa elama.

8. mail 18.00 ootame lapsevanemaid nn mõttetalgutele - kuidas KOOL ja KODU saavad oma samme ühiselt seada, et koostöös pakkuda lastele parimaid tingimusi kasvamiseks ja arenemiseks. Ootame väga kaasa mõtlema ja koostööle.

10. mai 18.00 toimub traditsiooniline KEVADKONTSERT, mis pühendatud emadepäevale. Tulge perega!

Kui olete tulemas 6. - 9. maini kooli, siis palume eelnevalt registreerida oma tulek.
Info ja registreerimine toimub kuulutusel olevate QR koodide kaudu.

Võib esitada täpsustavaid küsimusi ja kirjutada siia sõnumi alla kommentaaridesse, sest võibolla on kellelgi samalaadne küsimus.

Kohtumiseni
KIK koolipere

Austatud lapsevanemad!

Avame oma kooli- ja klassiuksed, tulge vaatama, kuidas toimub õppetöö, milline on koolikultuur, tutvuge laste ja õpetajatega, osalege ainetunnis või huviringis. Lisaks on toimumas erinevad sündmused, kuhu Teid nädala jooksul osalema ootame.

7. mail 18.00 kunstitund lastevanematele. Tund, kuhu oodatakse kõiki, tund, kus kõigil õnnestub kõik väga hästi.

8. mail 15.10 kuldvillak, mälumängule on oodatud 4- liikmeline võistkond. Tulla võib ka vaid kaasa elama.

8. mail 18.00 ootame lapsevanemaid nn mõttetalgutele - kuidas KOOL ja KODU saavad oma samme ühiselt seada, et koostöös pakkuda lastele parimaid tingimusi kasvamiseks ja arenemiseks. Ootame väga kaasa mõtlema ja koostööle.

10. mai 18.00 toimub traditsiooniline KEVADKONTSERT, mis pühendatud emadepäevale. Tulge perega!

Kui olete tulemas 6. - 9. maini kooli, siis palume eelnevalt registreerida oma tulek.
Info ja registreerimine toimub kuulutusel olevate QR koodide kaudu.

Võib esitada täpsustavaid küsimusi ja kirjutada siia sõnumi alla kommentaaridesse, sest võibolla on kellelgi samalaadne küsimus.

Kohtumiseni
KIK koolipere