Uudised

1. klassi vastuvõtmine 30. märts


Avaldusi esimesse klassi astumiseks võetakse vastu alates jooksva aasta 1. aprillist kuni 31. maini.

Avaldus

Digitaalselt allkirjastatud avaldus tuleb esitada elektrooniliselt meiliaadressile kantselei@k1k.ee või tuua kooli kantseleisse.

Avaldusi esimesse klassi astumiseks võetakse vastu alates jooksva aasta 1. aprillist kuni 31. maini.

Avaldus

Digitaalselt allkirjastatud avaldus tuleb esitada elektrooniliselt meiliaadressile kantselei@k1k.ee või tuua kooli kantseleisse.