Märtsikuu distantsõppe teade


1. Alates neljapäevast, 11. märtsist jäävad distantsõppele KÕIKIDE klasside õpilased.

2. Äärmisel vajadusel lubame kontaktõppesse hariduslike erivajadustega õppijad. Vastava
teavituse edastab lapsevanemale klassijuhataja.

3. NB! Kehtib kooli distantsõppe kord!

4. Toidupakkide info vahendame Stuudiumi kaudu.

5. Digitehnoloogiliste probleemidega pöörduge Stuudiumi sõnumi vahendusel Erik
Jürgensoni või Kristiine Meisteri poole.

6. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna on loetlenud ministeeriumi poolt loodud
võimalusi:

• Koostöös ülikoolidega pakume alates 15. märtsist põhikoolilõpetajatele lisatuge
matemaatikas ning abiturientidele eesti keeles, inglise keeles ja kitsas ning laias
matemaatikas.

• Kavandame suviseid õpilaagreid lastele ja noortele (õpilünkade tasandamine,
sport ja kultuur).

• Noortel vanuses 16-26 on võimalik saada vaimse tervise teemal nõustamist
videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Täpsem info: https://peaasi.ee/kysinoustajalt/

• Lasteabi telefon 116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7,
samuti on võimalus kasutada chati: https://www.lasteabi.ee/

• Rajaleidja pakub E-R kell 10-14 e-nõustamist lapsevanematele teemadel, mis on seotud lapse probleemidega lasteaias või koolis. E-nõustaja töövälisel ajal saab jätta oma küsimuse kirjalikult.
Täpsem info: https://rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Olge hoitud
Anu Vau

1. Alates neljapäevast, 11. märtsist jäävad distantsõppele KÕIKIDE klasside õpilased.

2. Äärmisel vajadusel lubame kontaktõppesse hariduslike erivajadustega õppijad. Vastava
teavituse edastab lapsevanemale klassijuhataja.

3. NB! Kehtib kooli distantsõppe kord!

4. Toidupakkide info vahendame Stuudiumi kaudu.

5. Digitehnoloogiliste probleemidega pöörduge Stuudiumi sõnumi vahendusel Erik
Jürgensoni või Kristiine Meisteri poole.

6. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna on loetlenud ministeeriumi poolt loodud
võimalusi:

• Koostöös ülikoolidega pakume alates 15. märtsist põhikoolilõpetajatele lisatuge
matemaatikas ning abiturientidele eesti keeles, inglise keeles ja kitsas ning laias
matemaatikas.

• Kavandame suviseid õpilaagreid lastele ja noortele (õpilünkade tasandamine,
sport ja kultuur).

• Noortel vanuses 16-26 on võimalik saada vaimse tervise teemal nõustamist
videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Täpsem info: https://peaasi.ee/kysinoustajalt/

• Lasteabi telefon 116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7,
samuti on võimalus kasutada chati: https://www.lasteabi.ee/

• Rajaleidja pakub E-R kell 10-14 e-nõustamist lapsevanematele teemadel, mis on seotud lapse probleemidega lasteaias või koolis. E-nõustaja töövälisel ajal saab jätta oma küsimuse kirjalikult.
Täpsem info: https://rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Olge hoitud
Anu Vau