Oluline

Vastuvõtt 10. klassi 01. märts


Sisseastumistingimuste kohta saab täpsemalt lugeda õpilaste vastuvõtmise korrast.

VASTUVÕTU AJAKAVA

17. aprill – 30. aprill

Sisseastumistaotluse esitamine keskkonnas www.sisseastumine.ee

8. - 12. mai

Sisseastumisvestlused.

19. mai

Kandideerimistulemustest teavitamine.

30. juuni

Tähtaeg, millal kooli vastuvõetud õpilased peavad esitama dokumendid kooli kantseleisse.

Küsimuste korral pöörduda direktor Tiit Salvani poole tiit.salvan@k1k.ee

Sisseastumistingimuste kohta saab täpsemalt lugeda õpilaste vastuvõtmise korrast.

VASTUVÕTU AJAKAVA

Küsimuste korral pöörduda direktor Tiit Salvani poole tiit.salvan@k1k.ee

17. aprill – 30. aprill

Sisseastumistaotluse esitamine keskkonnas www.sisseastumine.ee

8. - 12. mai

Sisseastumisvestlused.

19. mai

Kandideerimistulemustest teavitamine.

30. juuni

Tähtaeg, millal kooli vastuvõetud õpilased peavad esitama dokumendid kooli kantseleisse.