Oluline

Kooli juubeli info! 15. veebruar


* Juubeli tähistamises võivad tekkida muudatused seoses COVID-piirangutega või muudel põhjustel!

 

* Juubeli tähistamises võivad tekkida muudatused seoses COVID-piirangutega või muudel põhjustel!