Oluline

Õppeaasta 2021/2022 õppekorralduslikud juhtnöörid 18. märts


ÕPPETÖÖ

1. Kõik klassid alustavad tavapärase kontaktõppega.
2. Septembrikuus testivad õpetajad õpilaste võimeid, oskusi, teadmisi, et panna paika plaan, kust alata ja mida seada sihiks.
3. Õpetajad viivad võimalikult palju ainetunde läbi õues. Jälgida, et seljas oleks ilmale vastav riietus.
4. Tunniplaan kooli kodulehel ja Stuudiumi rippmenüü MUU all.
5. Asenduste info samuti kooli kodulehel. Vajuta nuppu „Asendused“.
6. Esmaspäeval 8.15 klassijuhatajatund.
7. Taastame kabinetisüsteemi: liiguvad õpilased. Hoia distantsi!
8. Tundide ajad 2021/2022

Tund

Kellaaeg

Söömine

1

8.15–9.00

 

2.

9.10–9.55

 
 

SÖÖMINE

1.-4

3.

10.15–11.00

 
 

SÖÖMINE

5.-8

4.

11.20–12.05

 
 

SÖÖMINE

9.-12

5.

12.25–13.10

 

6.

13.20–14.05

 

7.

14.15–15.00

 

8.

15.10–15.55

 

KOOLIMAJJA SISENEMINE

1. Jätkub eelmise õppeaasta süsteem: vanema astme õpilased sisenevad majja garderoobi otsaustest; noorem aste, kelle garderoob on teises tiivas, siseneb Viru tn poolt.
2. Koolimajja pääseb alates 7.30.
3. Võõrad pääsevad majja ainult eelneva registreerimisega ja koroonapassi, läbipõdemistõendi, testimistõendi ettenäitamisel.
4. Lapsevanematelt koroonapassi ega tõendeid ei küsita. Oma tulekust teavitab lapsevanem lapse klassijuhatajat ja lepib kokku kohtumise aja. Majas viibides peab lapsevanem kandma maski.

KÄTEPESU JA DESINFITSEERIMINE

1. Koolimajja sisenedes desinfitseerida käed.
2. Koolipäeva jooksul pesta käsi ühiskasutatavate esemete (trepikäsipuud, uksekäepide, mööbel, spordivahendid jms) puudutamise järel; peale nuuskamist, köhimist või aevastamist;
enne söömist.

MASKIKANDMINE

1. Maski kannavad kooli töötajad ja õpilased alates 12. eluaastast:
• siseruumides toimuval üritusel, kus ei ole võimalik hoida distantsi;
• ühistranspordis;
• kui piirkondlik nakatumise tase tõuseb väga kõrgeks.
2. Vaktsineerimata töötajatel on kooli ruumides maskikandmine tungivalt soovituslik.

LÄHIKONTAKTSUSE JUHTUM KOOLIS

1. COVID-19 levinumad sümptomid: peavalu, haistmis- ja/või maitsmismeele kadu, väsimus ja nõrkustunne, ninakinnisus, köha, lihasvalu, nohu, kurguvalu, palavik.
2. Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel testi tegema. Kiirete küsimustega pöörduda perearsti nõuandeliinile 1220.
3. Kui haigustunnused ilmnevad koolis, tuleb pöörduda kooli medõe poole. Medõde võtab ühendust lapsevanematega.
4. Täielikult vaktsineeritud haigustunnusteta töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.
5. Kuni 12-aastased haigustunnusteta lapsed ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.
6. 12–18aastased või septembris algava õppeaasta jooksul 19aastaseks saanud vaktsineerimata õpilastele kehtib lihtsustatud karantiini kord:
• Esmalt tuleb teha kiirtest kooli medõe juures.
• Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata
kontaktõppes. Kuni PCR-testini ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jms.
• Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.
7. Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini. Lapsevanema ja täisealise õpilase nõusolekuvormid edastab kool Stuudiumi vahendusel.
8. Kui vaktsineerimata õpilane jääb lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

HAIGESTUMISEST TEAVITAMINE

1. Lapsevanem teavitab lapse haigestumisest klassijuhatajat vastavalt kooli kodukorras sätestatule.
2. COVID-19 positiivse testitulemuse korral teavitab lapsevanem klassijuhatajat ja klassijuhataja direktorit.

NÕUSTAMISVÕIMALUSED

1. Koolipsühholoogide nõuandeliin 1226 (eesti keeles) E-R kell 16.00-20.00 ja 1227 (vene keeles) T kell 16.00-20.00
2. Lasteabi telefon ööpäevaringselt: 116111
3. Rajaleidja veebis veebipsühholoog tööpäeviti kell 10-14
4. Perearsti nõuandeliin 1220

ÕPPETÖÖ

1. Kõik klassid alustavad tavapärase kontaktõppega.
2. Septembrikuus testivad õpetajad õpilaste võimeid, oskusi, teadmisi, et panna paika plaan, kust alata ja mida seada sihiks.
3. Õpetajad viivad võimalikult palju ainetunde läbi õues. Jälgida, et seljas oleks ilmale vastav riietus.
4. Tunniplaan kooli kodulehel ja Stuudiumi rippmenüü MUU all.
5. Asenduste info samuti kooli kodulehel. Vajuta nuppu „Asendused“.
6. Esmaspäeval 8.15 klassijuhatajatund.
7. Taastame kabinetisüsteemi: liiguvad õpilased. Hoia distantsi!
8. Tundide ajad 2021/2022

KOOLIMAJJA SISENEMINE

1. Jätkub eelmise õppeaasta süsteem: vanema astme õpilased sisenevad majja garderoobi otsaustest; noorem aste, kelle garderoob on teises tiivas, siseneb Viru tn poolt.
2. Koolimajja pääseb alates 7.30.
3. Võõrad pääsevad majja ainult eelneva registreerimisega ja koroonapassi, läbipõdemistõendi, testimistõendi ettenäitamisel.
4. Lapsevanematelt koroonapassi ega tõendeid ei küsita. Oma tulekust teavitab lapsevanem lapse klassijuhatajat ja lepib kokku kohtumise aja. Majas viibides peab lapsevanem kandma maski.

KÄTEPESU JA DESINFITSEERIMINE

1. Koolimajja sisenedes desinfitseerida käed.
2. Koolipäeva jooksul pesta käsi ühiskasutatavate esemete (trepikäsipuud, uksekäepide, mööbel, spordivahendid jms) puudutamise järel; peale nuuskamist, köhimist või aevastamist;
enne söömist.

MASKIKANDMINE

1. Maski kannavad kooli töötajad ja õpilased alates 12. eluaastast:
• siseruumides toimuval üritusel, kus ei ole võimalik hoida distantsi;
• ühistranspordis;
• kui piirkondlik nakatumise tase tõuseb väga kõrgeks.
2. Vaktsineerimata töötajatel on kooli ruumides maskikandmine tungivalt soovituslik.

LÄHIKONTAKTSUSE JUHTUM KOOLIS

1. COVID-19 levinumad sümptomid: peavalu, haistmis- ja/või maitsmismeele kadu, väsimus ja nõrkustunne, ninakinnisus, köha, lihasvalu, nohu, kurguvalu, palavik.
2. Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel testi tegema. Kiirete küsimustega pöörduda perearsti nõuandeliinile 1220.
3. Kui haigustunnused ilmnevad koolis, tuleb pöörduda kooli medõe poole. Medõde võtab ühendust lapsevanematega.
4. Täielikult vaktsineeritud haigustunnusteta töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.
5. Kuni 12-aastased haigustunnusteta lapsed ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.
6. 12–18aastased või septembris algava õppeaasta jooksul 19aastaseks saanud vaktsineerimata õpilastele kehtib lihtsustatud karantiini kord:
• Esmalt tuleb teha kiirtest kooli medõe juures.
• Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata
kontaktõppes. Kuni PCR-testini ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jms.
• Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.
7. Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini. Lapsevanema ja täisealise õpilase nõusolekuvormid edastab kool Stuudiumi vahendusel.
8. Kui vaktsineerimata õpilane jääb lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

HAIGESTUMISEST TEAVITAMINE

1. Lapsevanem teavitab lapse haigestumisest klassijuhatajat vastavalt kooli kodukorras sätestatule.
2. COVID-19 positiivse testitulemuse korral teavitab lapsevanem klassijuhatajat ja klassijuhataja direktorit.

NÕUSTAMISVÕIMALUSED

1. Koolipsühholoogide nõuandeliin 1226 (eesti keeles) E-R kell 16.00-20.00 ja 1227 (vene keeles) T kell 16.00-20.00
2. Lasteabi telefon ööpäevaringselt: 116111
3. Rajaleidja veebis veebipsühholoog tööpäeviti kell 10-14
4. Perearsti nõuandeliin 1220

Tund

Kellaaeg

Söömine

1

8.15–9.00

 

2.

9.10–9.55

 
 

SÖÖMINE

1.-4

3.

10.15–11.00

 
 

SÖÖMINE

5.-8

4.

11.20–12.05

 
 

SÖÖMINE

9.-12

5.

12.25–13.10

 

6.

13.20–14.05

 

7.

14.15–15.00

 

8.

15.10–15.55