VASTUVÕTT

Gümnaasiumisse vastuvõtt


Kiviõli 1. Keskkooli 10. klassi võtame vastu õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on 3,5 ja käitumine põhikooli lõputunnistusel vähemalt rahuldav.

Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks tuleb saata 25. juuniks e-postile kantselei@k1k.ee digitaalselt allkirjastatud avaldus.
Vestluse aeg saadetakse igale sisseastujale 26. juunil e-posti teel.
Sisseastumise vestlused toimuvad 29. juunil.
Vestlusele tuleb kaasa võtta järgmised dokumendid:
•    põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
•    üks dokumendifoto õpilaspileti jaoks;
•    õpilase tervisekaart või selle kinnitatud väljavõte juhul, kui ei ole lõpetanud põhikooli Kiviõli 1. Keskkooli.

Lisavastuvõtt 10. klassi toimub augustis. Digitaalselt allkirjastatud avaldus tuleb saata 10. augustiks e-posti aadressile kantselei@k1k.ee.
Vestluse aeg saadetakse igale sisseastujale 12. augustil e-posti teel.
Sisseastumise vestlus toimub 13. augustil.
Vestlusele tuleb kaasa võtta järgmised dokumendid:
•    põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
•    üks dokumendifoto õpilaspileti jaoks;
•    õpilase tervisekaart või selle kinnitatud väljavõte juhul, kui ei ole lõpetanud põhikooli Kiviõli 1. Keskkooli.

AVALDUS
 

Kiviõli 1. Keskkooli 10. klassi võtame vastu õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on 3,5 ja käitumine põhikooli lõputunnistusel vähemalt rahuldav.

Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks tuleb saata 25. juuniks e-postile kantselei@k1k.ee digitaalselt allkirjastatud avaldus.
Vestluse aeg saadetakse igale sisseastujale 26. juunil e-posti teel.
Sisseastumise vestlused toimuvad 29. juunil.
Vestlusele tuleb kaasa võtta järgmised dokumendid:
•    põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
•    üks dokumendifoto õpilaspileti jaoks;
•    õpilase tervisekaart või selle kinnitatud väljavõte juhul, kui ei ole lõpetanud põhikooli Kiviõli 1. Keskkooli.

Lisavastuvõtt 10. klassi toimub augustis. Digitaalselt allkirjastatud avaldus tuleb saata 10. augustiks e-posti aadressile kantselei@k1k.ee.
Vestluse aeg saadetakse igale sisseastujale 12. augustil e-posti teel.
Sisseastumise vestlus toimub 13. augustil.
Vestlusele tuleb kaasa võtta järgmised dokumendid:
•    põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
•    üks dokumendifoto õpilaspileti jaoks;
•    õpilase tervisekaart või selle kinnitatud väljavõte juhul, kui ei ole lõpetanud põhikooli Kiviõli 1. Keskkooli.

AVALDUS