Uudised

Osalise kontaktõppe juhend 13. mai


Käesoleva juhendiga reguleeritakse õppetöö korraldus Kiviõli I Keskkooli siseruumides osalise kontaktõppe tingimustes

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust.

Koolimajja tulevad ainult vastava teate saanud õpilased. Teised õpilased jätkavad distantsõppes.
Haigusnähtudega õpilased, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla.

Kooli esindajal on isiku nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga.

ÜLDINE KORRALDUSLIK TEAVE

* Maski kandmine koolis on vabatahtlik. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õpilastele, õpetajatele ja töötajatele soovituslik.
* Kasutatud mask visatakse välisukse juures alusvasse spetsiaalsesse tähistatud prügikasti.
* Riskirühmaks loetakse õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, südame- ja veresoonkonna haigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), immuunpuudulikkus; samuti vanemaealised 65+ vanusgrupis.
* Ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õpilast. Õpetaja on ruumis lisaks kuni kümnele õppijale. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2-meetrise distantsi nõuet isikute vahel.
* Õpilaste ja töötajate liikumine hoones ja territooriumil korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 reegleid järgides (k.a õuesõppe korral).
* Kool omab ülevaadet koolihoonetes viibivatest isikutest ja tagab, et koolihoonetesse ei siseneks selleks mitte ettenähtud isikud.
* Koolmajja sisenetakse ja väljutakse parklapoolsest uksest (Põllu tn poolne).
Valvelauas registreeritakse siseneja nimi, tuleku aeg ja lahkumise aeg.
* Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid. Õppevahendite järgmisele grupile kasutamiseks andmisel tagab kool nende puhastuse/desinfitseerimise.
* Kooli raamatukogu on igapäevastele lugejatele suletud.
* Õpikute ja raamatute tagastamine toimub kontaktivabalt. Tagastamise korralduse teavitame Stuudiumi ja kooli kodulehe kaudu.
* Vältida tuleb isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.

ÕPETAJA JÄLGIB, ET:

* õpilased pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfitseerimisvahendit;
* õpilased väldivad kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle), et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist;
* õpilased ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms;
* õpilased ei kogune gruppidesse;
* õpilased ei jää peale kontakttundi kooli ruumidesse, territooriumile.

NAKKUSOHU VÄLTIMISEKS ÕPETAJA

* paigutab klassiruumis lauad nii, et õpilased istuksid 2-meetriste vahedega;
* teab, et koolimaja välisukse juures on tähistatud prügikast viirusega saastunud jäätmete (isikukaitsevahendid) kogumiseks;
*puhastab peale õpilas(t)e klassiruumist lahkumist õpilase poolt kasutatud õppevahendid, laua, tooli ja ukselingi;
*tuulutab regulaarselt klassiruumi.

Käesoleva juhendiga reguleeritakse õppetöö korraldus Kiviõli I Keskkooli siseruumides osalise kontaktõppe tingimustes

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust.

Koolimajja tulevad ainult vastava teate saanud õpilased. Teised õpilased jätkavad distantsõppes.
Haigusnähtudega õpilased, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla.

Kooli esindajal on isiku nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga.

ÜLDINE KORRALDUSLIK TEAVE

* Maski kandmine koolis on vabatahtlik. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õpilastele, õpetajatele ja töötajatele soovituslik.
* Kasutatud mask visatakse välisukse juures alusvasse spetsiaalsesse tähistatud prügikasti.
* Riskirühmaks loetakse õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, südame- ja veresoonkonna haigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), immuunpuudulikkus; samuti vanemaealised 65+ vanusgrupis.
* Ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õpilast. Õpetaja on ruumis lisaks kuni kümnele õppijale. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2-meetrise distantsi nõuet isikute vahel.
* Õpilaste ja töötajate liikumine hoones ja territooriumil korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 reegleid järgides (k.a õuesõppe korral).
* Kool omab ülevaadet koolihoonetes viibivatest isikutest ja tagab, et koolihoonetesse ei siseneks selleks mitte ettenähtud isikud.
* Koolmajja sisenetakse ja väljutakse parklapoolsest uksest (Põllu tn poolne).
Valvelauas registreeritakse siseneja nimi, tuleku aeg ja lahkumise aeg.
* Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid. Õppevahendite järgmisele grupile kasutamiseks andmisel tagab kool nende puhastuse/desinfitseerimise.
* Kooli raamatukogu on igapäevastele lugejatele suletud.
* Õpikute ja raamatute tagastamine toimub kontaktivabalt. Tagastamise korralduse teavitame Stuudiumi ja kooli kodulehe kaudu.
* Vältida tuleb isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.

ÕPETAJA JÄLGIB, ET:

* õpilased pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfitseerimisvahendit;
* õpilased väldivad kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle), et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist;
* õpilased ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms;
* õpilased ei kogune gruppidesse;
* õpilased ei jää peale kontakttundi kooli ruumidesse, territooriumile.

NAKKUSOHU VÄLTIMISEKS ÕPETAJA

* paigutab klassiruumis lauad nii, et õpilased istuksid 2-meetriste vahedega;
* teab, et koolimaja välisukse juures on tähistatud prügikast viirusega saastunud jäätmete (isikukaitsevahendid) kogumiseks;
*puhastab peale õpilas(t)e klassiruumist lahkumist õpilase poolt kasutatud õppevahendid, laua, tooli ja ukselingi;
*tuulutab regulaarselt klassiruumi.