Uudised

Õppeaasta lõpetamine 11. mai


1. Kooliaasta lõpeb 5. juunil.
2. Kiviõli I Keskkool jätkab distantsõppel kuni õppeaasta lõpuni.
3. Kontakttundidesse kutsume:
• õpilased, kellel see on õpitulemuste saavutamiseks hädavajalik;
• 12. klassi õpilased konsultatsioonideks.
4. Kontakttundide korraldus:
• õpilaste tunnigraafiku paneme paika kellaajaliselt;
• järgime Tervisekaitseameti turvanõudeid;
• ruumides kuni 10-liikmelised rühmad;
• paigutamisel järgime 2+2 nõuet;
• õpilasi teavitab tundide toimumisest ja kooli tulemise vajadusest klassijuhataja.
5. Aastahinded pannakse välja 29. maiks.
6. Paberkandjal tunnistust ei väljastata. Tunnistused Stuudiumis.
7. Kooliaasta lõputegevused 1.–5. juunil
8. Kooliaasta lõpetamine 9. juunil – distantslõpu“aktus“
Hindamine õppeaasta lõpus
Kehtib kooli hindamisjuhend, hindamine samadel alustel.
Lõpuaktused ja lõputunnistused
1. Kool ei saa korraldada tavapärast lõpuaktust, mis toob kokku suure rahvahulga.
2. Viime lõpuaktused läbi eritingimustel. Täpsema korraldusliku info jagame juuni alguses.
3. Järgime seejuures kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid.
4. Iga põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanu saab soovi korral oma lõputunnistusest digitaalse väljavõtte, millega on võimalik õpingute jätkamisel või tööle siirdumisel tõendada põhi- või keskhariduse omandamist.

Lõpueksamid

1. Põhikoolieksameid tänavu ei toimu.
2. Põhikooli lõpetamiseks peavad õpilase aastahinded olema vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“.
3. Gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.
4. Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad kooliastmehinded olema vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“
5. Riigieksamite toimumise ajad:
• Eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
• Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020
• Eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juuni 2020
• Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020
Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleksamid toimuvad järgmiselt:
• Inglise keel Cambridge Assessment English C1 Advanced 12.-22. juuni (kirjalik eksam 20. juuni 2020).
• Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid juunis ei toimu. SA Innove saadab täiendava teabe eksami aegade kohta eksamitele registreerunud õpilastele.

1. Kooliaasta lõpeb 5. juunil.
2. Kiviõli I Keskkool jätkab distantsõppel kuni õppeaasta lõpuni.
3. Kontakttundidesse kutsume:
• õpilased, kellel see on õpitulemuste saavutamiseks hädavajalik;
• 12. klassi õpilased konsultatsioonideks.
4. Kontakttundide korraldus:
• õpilaste tunnigraafiku paneme paika kellaajaliselt;
• järgime Tervisekaitseameti turvanõudeid;
• ruumides kuni 10-liikmelised rühmad;
• paigutamisel järgime 2+2 nõuet;
• õpilasi teavitab tundide toimumisest ja kooli tulemise vajadusest klassijuhataja.
5. Aastahinded pannakse välja 29. maiks.
6. Paberkandjal tunnistust ei väljastata. Tunnistused Stuudiumis.
7. Kooliaasta lõputegevused 1.–5. juunil
8. Kooliaasta lõpetamine 9. juunil – distantslõpu“aktus“
Hindamine õppeaasta lõpus
Kehtib kooli hindamisjuhend, hindamine samadel alustel.
Lõpuaktused ja lõputunnistused


1. Kool ei saa korraldada tavapärast lõpuaktust, mis toob kokku suure rahvahulga.
2. Viime lõpuaktused läbi eritingimustel. Täpsema korraldusliku info jagame juuni alguses.
3. Järgime seejuures kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid.
4. Iga põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanu saab soovi korral oma lõputunnistusest digitaalse väljavõtte, millega on võimalik õpingute jätkamisel või tööle siirdumisel tõendada põhi- või keskhariduse omandamist.

Lõpueksamid

1. Põhikoolieksameid tänavu ei toimu.
2. Põhikooli lõpetamiseks peavad õpilase aastahinded olema vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“.
3. Gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.
4. Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad kooliastmehinded olema vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“
5. Riigieksamite toimumise ajad:
• Eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
• Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020
• Eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juuni 2020
• Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020
Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleksamid toimuvad järgmiselt:
• Inglise keel Cambridge Assessment English C1 Advanced 12.-22. juuni (kirjalik eksam 20. juuni 2020).
• Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid juunis ei toimu. SA Innove saadab täiendava teabe eksami aegade kohta eksamitele registreerunud õpilastele.