Uudised

10. klassi lisavastuvõtt augustis 30. juuni


Lisavastuvõtt 10. klassi toimub augustis.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus tuleb saata 10. augustiks e-posti aadressile kantselei@k1k.ee.

Vestluse aeg saadetakse igale sisseastujale 12. augustil e-posti teel.

Sisseastumise vestlus toimub 13. augustil.

Vestlusele tuleb kaasa võtta järgmised dokumendid:

• põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

• üks dokumendifoto õpilaspileti jaoks;

• õpilase tervisekaart või selle kinnitatud väljavõte juhul, kui ei ole lõpetanud põhikooli Kiviõli 1. Keskkoolis.

Lisavastuvõtt 10. klassi toimub augustis.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus tuleb saata 10. augustiks e-posti aadressile kantselei@k1k.ee.

Vestluse aeg saadetakse igale sisseastujale 12. augustil e-posti teel.

Sisseastumise vestlus toimub 13. augustil.

Vestlusele tuleb kaasa võtta järgmised dokumendid:

• põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

• üks dokumendifoto õpilaspileti jaoks;

• õpilase tervisekaart või selle kinnitatud väljavõte juhul, kui ei ole lõpetanud põhikooli Kiviõli 1. Keskkoolis.