Õppetöö

Gümnaasiumi kohustuslike kursuste ainekavad

Ainekava Klass
vene keel 10 11 12
kirjandus 10 11 12
eesti keel 10 11 12
A-võõrkeel 10 11 12
B-võõrkeel 10 11 12
matemaatika 10 11 12
geograafia 10 11 12
bioloogia 10 11 12
keemia 10 11 12
füüsika 10 11 12
ajalugu 10 11 12
inimeseõpetus 10 11 12
ühiskonnaõpetus 10 11 12
muusika 10 11 12
kunst 10 11 12
kehaline kasvatus 10 11 12
riigikaitse 10 11 12
uurimistöö alused 10 11 12
õppides loon ennast 10 11 12
majandus- ja ettevõtlusõpe 10 11 12
maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini 10 11 12