Õppetöö

Põhikooli kohustuslikud ainekavad

Ainekava Klass
eesti keel, alates 7. klassist – eesti keel ja kirjandus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
vene keel, alates 7. klassist – vene keel ja kirjandus  6 7 8 9
A-võõrkeel 3 4 5 6 7 8 9
B-võõrkeel 6 7 8 9
matemaatika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
loodusõpetus 1 2 3 4 5 6 7 
geograafia 7 8 9
bioloogia 7 8 9
keemia 1 2 3 4 5 6 7 8 9
füüsika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ajalugu 5 6 7 8 9
inimeseõpetus 2 3 4 5 6 7 8 9
ühiskonnaõpetus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
muusika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kunst 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kehaline kasvatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tööõpetus 1 2 3 4 5 6 7 8 9