Kursuste ajaline jaotus

1. kursus 35 nädalat
3. september kuni juuni
2. kursust
3. september kuni 20. jaanuar, 21. jaanuar kuni juuni
3. kursust
3. september kuni 30. november, 26. november kuni 15. märts, 4. märts kuni
4. kursust
3. september kuni 9. november
12. november kuni 25 jaanuar
28. jaanuar kuni 5. aprill
8. aprill kuni juuni
5. kursust
3. september kuni 19. oktoober
29. oktoober kuni 14. detsember
17. detsember kuni 15. veebruar
18. veebruar kuni 12. aprill
15. aprill kuni juuni